3 دی 1401

دوره «ستارگان مالی ایران»

نسل نوین CFO ایران (مدیران ارشد مالی) دانش آموختگان این دوره خواهند بود. ✅ برترین اساتید ایرانی صنعت حسابداری و مالی برای نخستین بار از سرتاسر […]