13 اسفند 1401

وبینار تسویه حساب پرسنل( ویژه اعضای انجمن)

📣 *انجمن مدیران مالی اصفهان برگزار میکند :* 🔥 *وبینار تسویه حساب پایان سال پرسنل* 👈 براساس آخرین تغییرات قوانین و مقررات 🔸مبلغ سرمایه گذاری: رایگان […]