🔺در صورتی که محل اجرای طرح بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری کفاف بدهی مدیون را نماید حق مراجعه اولیه و مستقیم به سایر وثائق وتضمینات خارج از طرح را ندارند و باید ابتدا از محل اجرای طرح طلبشان را وصول نمایند.

🔺در صورت کفایت وثائق ترهینی مشتری نسبت به بدهی اش حق مراجعه مستقیم و اولیه به ضامن و ضامنین و اقدامات اجرایی علیه ایشان را ندارند،صرفاً در صورت عدم کفایت وثائق بعد از انجام عملیات اجرایی حق مراجعه به ضامن یا ضامنین را دارند.

🔺در صورت مراجعه به وثایق و تضمینات خارج از طرحی که کفایت طلب بانک را میکند نمی بایست خدمات بانکی از قبیل ارائه تسهیلات صدور دسته چک و ضمانت نامه بانکی را متوقف و از ارائه سایر خدمات بانکی استنکاف ورزند و یا موجبات ممنوع الخروجی مدیران شرکت بدهکار را فراهم سازند.

🔺ملاک کارشناسی ،تیم کارشناس سه نفره توسط بانک و مشتری و یک کارشناس به انتخاب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خواهد بود.

مطالب مرتبط

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *