وبینار آشنایی با چگونگی و استفاده از سامانه مودیان

22 اسفند 1401

وبینار آشنایی با چگونگی و استفاده از سامانه مودیان

انجمن مدیران مالی اصفهان با همکاری فن آوران حکیم برگزار میکند : کارگاه آنلاین “آشنایی با چگونگی ثبت نام و استفاده از سامانه مودیان “ 📍مورخ […]