به کمپین حمایت از ثبت روز حسابدار در تقویم ملی بپیوندید.
با ثبت رای خود مارا در این امر مهم یاری نمائید.

با تشکر
انجمن مدیران مالی اصفهان