۱۰ نکته مهم در ارزش افزوده

۱-آمر و حق العمل کار اگر به موجب مبانی قانونی و استانداردی مبحث تعلق کالا به آمر ثابت شود در این صورت ارزش افزوده پرداختی متعلق به آمر خواهد بود. ۲- قراردادهای epc در قراردادهای epc

اطلاعات بیشتر...