تببین استانداردهای حسابداری ۱ و ۲ و ۳۴ بر اساس تغییرات

انجمن مدیران مالی اصفهان بر گزار مینماید : هر جای ایران هستید و در هر رسته از حرفه حسابداری هستید “با ما بروز باشید ” عنوان وبینار : تببین استانداردهای حسابداری ۱ و ۲ و ۳۴

اطلاعات بیشتر...