مسئولیت های حقوقی مدیران

انجمن مدیران مالی اصفهان با همکاری موسسه فناوران حکیم برگزار میکند : ❇️دوره آنلاین : “مسئولیت های حقوقی مدیران (اعضای هیات مدیره” مخاطبین دوره: اعضای هیات مدیره، مدیران عامل، معاونین شرکتها 🕓زمان :٧ آبانماه ⏰ ساعت

اطلاعات بیشتر...