افراد مشمول و شیوه اجرای قانون حذف سود مرکب

در جلسه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به تصویب رسید که مهترین نکات اجرایی آن بدین شرح می باشد: ۱- چه کسانی مشمول این مصوبه هستند؟ 🔺این مصوبه

اطلاعات بیشتر...