با شرایط جدید صدور و انتقال چک و انتقال وجوه در سال ۹۹ آشنا شوید

گفتگوی دکتر یاسر مرادی با رادیو ایبنا 🔺 صدور و انتقال چکهای عادی و تضمینی در وجه حامل در سال ۹۹ ممنوع خواهد شد. 🔺همچنین کارسازی این چکها منوط به اظهار توسط صادرکننده و دریافت کننده

اطلاعات بیشتر...