قرارداد الکترونیک

🔺کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مستند به مواد (۱۰۳) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از مسیر ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه را مکلف کرده است که نهایتا ظرف

اطلاعات بیشتر...