دوره آموزشی ابزار های مالی طبق استاندارد ۳۶ و۳۷ حسابداری (بر اساس آخرین تغییرات مصوب سازمان حسابرسی در سال ۹۴)

هر جای ایران هستید و در هر رسته از حرفه حسابداری هستید “با ما بروز باشید ” عنوان وبینار : دوره آموزشی ابزار های مالی طبق استاندارد ۳۶ و۳۷ حسابداری (بر اساس آخرین تغییرات سرفصل ها

اطلاعات بیشتر...

تببین استانداردهای حسابداری ۱ و ۲ و ۳۴ بر اساس تغییرات

انجمن مدیران مالی اصفهان بر گزار مینماید : هر جای ایران هستید و در هر رسته از حرفه حسابداری هستید “با ما بروز باشید ” عنوان وبینار : تببین استانداردهای حسابداری ۱ و ۲ و ۳۴

اطلاعات بیشتر...