کلیه حسابهای فردی که چکش به دلیل دستور عدم پرداخت خودش برگشت خورده، مسدود نمی شود

🔺 بر اساس ماده ۵ مکرر قانون جدید چک باید کلیه حسابهای افرادی که چک آنها برگشت میخورد به میزان مبلغ چک مسدود شود اما این مقرره درخصوص حسابهای فردی که مطابق ماده ۱۴، چکش به

اطلاعات بیشتر...

با شرایط جدید صدور و انتقال چک و انتقال وجوه در سال ۹۹ آشنا شوید

گفتگوی دکتر یاسر مرادی با رادیو ایبنا 🔺 صدور و انتقال چکهای عادی و تضمینی در وجه حامل در سال ۹۹ ممنوع خواهد شد. 🔺همچنین کارسازی این چکها منوط به اظهار توسط صادرکننده و دریافت کننده

اطلاعات بیشتر...