پنج نشانه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

🔺گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، ۵ شاخصه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را برشمرد و خواستار دقت نظر هرچه بیشتر در رابطه با استفاده از این کارت‌ها در گمرکات شد. 🔺در بخشنامه گمرک آمده است: نظر

اطلاعات بیشتر...