معرفی انجمن

پایبندی به اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی  ما را بر آن داشت تا با نگاهی به آینده اقدام به تشکیل انجمن صنفی مدیران مالی شهر اصفهان نمائیم. این انجمن با همت هیات موسس در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ در اداره ی کل تعاون , کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به شماره ۵-۱/۳-۴۰۸ به ثبت رسیده است.چشم اندازهای پیش روی انجمن در قالب منشور اخلاقی و حرفه ای به قرار ذیل تعریف و مدیران و کارکنان ضمن رعایت آن پایبندی خود را بدان اعلام می نمایند.

منشور اخلاقی و حرفه ای

 • همگرائی و هم افزائی علمی-تجربی بین مدیران مالی، دانشگاه و حرفه و صنعت.
 • اشاعه اخلاق حرفه ای به عنوان مشخصه اصلی حرفه حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی
 • ایجاد زمینه مناسب به منظور ارائه دیدگاه های حرفه ای
 • تلاش به منظور حضور در مجامع تصمیم گیری اقتصادی کشور
 • همکاری در تدوین قوانین مربوط به حرفه
 • اهتمام به نقش آفرینی مدیران مالی در پویایی اقتصاد کشور
 • ارتقاء سطح دانش حرفه ای جامعه هدف
 • کوشش برای استیفای حقوق صنفی اعضاء
 • مشارکت با سایر تشکل ها و سازمان های مرتبط با اهداف انجمن در داخل یا خارج از کشور
 • اطلاع رسانی فراگیر از طریق سایت و انتشار نشریه به منظور ارتباط با اعضاء
 • برگزاری همایش ، سمینار ، میزگرد و دوره های آموزشی مورد نیاز در راستای اهداف انجمن
 • تدوین آیین رفتار و موازین حرفه ای و نظارت بر عملکرد اعضاء
 • کمک به ایجاد شرایط و امکانات کار برای اعضاء

وظایف انجمن

وظایف انجمن مدیران مالی اصفهان بر اساس مواد ۳ و ۴ موجود در اساسنامه انجمن به دو بخش وظایف اساسی و عام و وظایف اختصاصی تقسیم شده است.