شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی در اسفند ماه

24 آبان 1400

شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی در اسفند ماه

???? معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی در اسفندماه را اعلام کرد. ????به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی […]